เขื่อนศรีนครินทร์

พบกับเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลองที่สร้างขึ้นเหนือแม่น้ำแควใหญ่ ซึ่งเป็นเขื่อนแห่งที่ 8 ในจำนวน 17 แห่งที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึ้นเพื่ออำนวย ประโยชน์ต่างๆ ที่สามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามจน ที่นี่กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี

ซึ่งทุกปีมีนักท่องเที่ยวเดินทาง เข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความสุขภายในเขื่อนศรีนครินทร์กันมากมายตลอดเวลา ทั้งนี้ งานก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2516 แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2523 จากนั้นพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาขนานนามเขื่อน พร้อมกับเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปิดเขื่อนฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2525. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand