วธ.ขนศิลปวัฒนธรรมชุดใหญ่โชว์เวนิสเบียนนาเล่

ปลัดวธ.เตรียมนำคณะโชว์ศิลปวัฒนธรรมชุดใหญ่ เวนิสเบียนนาเล่ สาธารณรัฐอิตาลี พร้อมฉายวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ไทยแลนด์เบียนนาเล่กระบี่ 2 พ.ย.61-28 ก.พ.62 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า  ตนจะนำคณะผู้บริหารวธ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(ศสร.)   เดินทางไปร่วมงานนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติเวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 16  ภายใต้ชื่อนิทรรศการ“Blissfully Yours”  

และเปิดตลาดน้ำร่วมสมัยวิถีไทยสู่สากล ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี   ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค. นี้  โดยในปีนี้วธ. ได้ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งสถาปนิก ศิลปิน ภัณฑารักษ์ นำ 10 ผลงาน ซึ่งสื่อสารให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของคนไทย ไปจัดแสดงในไทยพาวิลเลี่ยน ภายใต้แนวความคิด Freespace    ผ่านภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว  อาทิ ตลาดร่มหุบ ที่มีเอกลักษณ์หุบร่มเวลารถไฟเคลื่อนผ่าน  ห้างสรรพสินค้านิวเวิลด์ ที่ปรับมาเป็นสถานที่เลี้ยงปลา บริเวณหน้าอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ที่ด้านหน้าอาคารเป็นสวนสาธารณะ ให้คนได้ใช้ประโยชน์ ออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึง Malayu Living พื้นที่เอนกประสงค์ที่สถาปนิกสร้างขึ้นในชายแดน   เพื่อให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้คนรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางด้านสังคม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews