ทรูแมนได้รับการพร้อมท์ให้เป็น “โทรเลขยาว”

หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองการบริหารของทรูแมนได้รับการพร้อมท์ให้เป็น “โทรเลขยาว” จากนักการทูตชั้นแนวหน้าของมอสโคว์จอร์จเคนเน็นสรุปว่าสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุ่มเทให้กับการขู่ว่าจะเป็นเสาหลักของทุนนิยมและระบอบประชาธิปไตยของตะวันตก ในการกล่าวสุนทรพจน์ในคองเกรสประธานฯ ได้กล่าวถึงหลักคำสอนของทรูแมน

ว่าพยายามที่จะยับยั้งการแพร่ระบาดของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนโดยอ้างว่า “ผมเชื่อว่านโยบายนี้จะต้องเป็นนโยบายของสหรัฐฯเพื่อสนับสนุนประชาชนที่ต่อต้านการพยายาม การปราบปรามโดยชนกลุ่มน้อยติดอาวุธหรือจากแรงกดดันภายนอก ” ช่วงเวลาดังกล่าวได้รับการมองว่าเป็นการประกาศสงครามเย็นและได้มีการติดตามแผนมาร์แชลล์ซึ่งเป็นความพยายามที่จะสร้างความหายนะให้กับยุโรปเพื่อขัดขวางการแพร่ระบาดของลัทธิคอมมิวนิสต์โซเวียต ทรูแมนยังลงนามในข้อบังคับด้านความมั่นคงแห่งชาติในการจัดการกับกองกำลังสหรัฐและอาวุธทั่วไป